ЛФ Ст. др.158.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.158

Категория: Други

Вид: Афиш

Обяснителни бележки: Кино лектория в Плевен с доклад на Стефан Станчев


ЛФ Ст. др.157.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.157

Категория: Други

Вид: Афиш

Обяснителни бележки: Литературно четене с участието на Паулина Станчева


ЛФ Ст. др.156.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.156

Категория: Други

Вид: Афиш

Обяснителни бележки: Туристическа литературна лектория с доклад на Стефан Станчев за Алеко Константинов


ЛФ Ст. др.155.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.155

Категория: Други

Вид: Афиш

Обяснителни бележки: Тържествено честване на Алеко Константинов във Велико Търново с доклад на Стефан Станчев