ЛФ Ст. др.170.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.170

Категория: Други

Вид: Поздравителна картичка

Обяснителни бележки: Поздравителна картичка към Паулина Станчева за деня на жената от Тодор Живков 


ЛФ Ст. др.169.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.169

Категория: Други

Вид: Делегатска карта

Обяснителни бележки: Делегатска карта на Стефан Станчев за участие в заседанията на Петия конгрес на съюза на българските писатели, 17-18 декември, 1984г., София  


ЛФ Ст. др.168.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.168

Категория: Други

Вид: Делегатска карта

Обяснителни бележки: Делегатска карта на Паулина Станчева за участие в заседанията на Петия конгрес на съюза на българските писатели, 17-18 декември, 1984г., София  


ЛФ Ст. др.167.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст. др.167

Категория: Други

Вид: Поздравителна картичка

Обяснителни бележки: Поздравителна картичка за настъпването на 1975 година от Тодор Живков