ЛФ ГП072

Сигнатура:   ЛФ-ГП072.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: В сцена от театрален спектакъл с актьора Петър Чернев


ЛФ ГП071

Сигнатура:   ЛФ-ГП071.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: Актьорът с костюм от постановката „Нови естрадни гласове“ на Народния театър „Ив. Вазов“ – 1970 г. Режисьор: Н. Петков