ЛФ ГП099

Сигнатура:   ЛФ-ГП099.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: В партньорство с актрисата Виолета Дюлгерова в Бургаския театър


ЛФ ГП098

Сигнатура:   ЛФ-ГП098.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: В компанията на актьора Александър Диков в Бургаския театър


ЛФ ГП097

Сигнатура:   ЛФ-ГП097.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: С Полина Доростолска на сцената на Бургаския театър


ЛФ ГП096

Сигнатура:   ЛФ-ГП096.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: Георги Попов във вдъхновен монолог