ЛФ ГП088

Сигнатура:   ЛФ-ГП088.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: В спектакъл на Бургаския театър с актрисите Ивана Джеджева и Сашка Братанова


ЛФ ГП087

Сигнатура:   ЛФ-ГП087.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: В творчески тандем с актрисата Сашка Братанова в Бургаския театър


ЛФ ГП086

Сигнатура:   ЛФ-ГП086.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: Като гост в Бургаския театър


ЛФ ГП085

Сигнатура:   ЛФ-ГП085.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: Сценично вдъхновение