ЛФ ГП091

Сигнатура:   ЛФ-ГП091.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: Отново в ролята на Тартюф от едноименната пиеса на Молиер


ЛФ ГП090

Сигнатура:   ЛФ-ГП090.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: В ролята на Тартюф от едноименната пиеса на Молиер


ЛФ ГП089

Сигнатура:   ЛФ-ГП089.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: В ролята на Тартюф от едноименната пиеса на Молиер


ЛФ ГП088

Сигнатура:   ЛФ-ГП088.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: В спектакъл на Бургаския театър с актрисите Ивана Джеджева и Сашка Братанова