LF LK033

Сигнатура: ЛФ-ЛК033

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Поздравителен адрес от името на балета на Софийската опера по повод 70-годишния юбилей на балерината, 8 май 1997г.


LF LK025

Сигнатура: ЛФ-ЛК025

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Грамота за участие като солов изпълнител в Международния конкурс за музика  и танци в Сита ди Дерчели, Италия, септември – октомври 1958 г.


LF LK022

Сигнатура: ЛФ-ЛК022

Категория:  Награди

Обяснителни бележки: Удостоверение за участие в Международен конкурс на Световния младежки фестивал за мир в Берлин, август 1951 г.


LF LK021

Сигнатура: ЛФ-ЛК021

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Диплом от участие в ІV-ия Международен  художествен фестивал в Букурещ, Румъния, август 1953г