LF LK028

Сигнатура: ЛФ-ЛК028

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Орден „Златна лира“, с който Съюза на музикалните и танцови дейци удостоява балерината Люба Колчакова


LF LK027

Сигнатура: ЛФ-ЛК027

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Почетна грамота по повод 50-годишнината на Държавното хореографско училище


LF LK026

Сигнатура: ЛФ-ЛК026

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Удостоверение за удостояването на балерината Люба Колчакова със званието „Заслужил артист“


LF LK024

Сигнатура: ЛФ-ЛК024

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Грамота за участие в комисията на Първата творческа среща на младите балетни изпълнители „Анастас Петров“