LF LK032

Сигнатура: ЛФ-ЛК032

Категория: Награди

Обяснителни бележки: „Почетен гражданин на гр. Бургас“


LF LK031

Сигнатура: ЛФ-ЛК031

Категория:  Награди

Обяснителни бележки: Удостоверение за удостояването на Люба Колчакова със званието „Почетен гражданин на Бургас“


LF LK030

Сигнатура: ЛФ-ЛК030

Категория:  Награди

Обяснителни бележки: Орден „Кирил и Методий – І степен“


LF LK029

Сигнатура: ЛФ-ЛК029

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Димитровска награда – І степен, с която е удостоена  Люба Колчакова през 1952 г.