LF LK023

Сигнатура: ЛФ-ЛК023

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Грамота за удостояването на Люба Кочакова с „Димитровска награда – І степен“