LF GP016

Сигнатура:   ЛФ-ГП 016

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Почетен гражданин на град Бургас


LF GP015

Сигнатура:   ЛФ-ГП 015

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Почетна значка на Съюза на артистите в България


LF GP014

Сигнатура:   ЛФ-ГП 014

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Юбилеен медал “25 години народна власт“


LF GP013

Сигнатура:   ЛФ-ГП 013

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Орден „1300 години България“