LF GP018

Сигнатура:   ЛФ-ГП018

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Значка „Герой на социалистическия труд”


LF GP052

Сигнатура:  ЛФ-ГП052

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Грамота от Изпълнителният комитет на Общински народен съвет – Бургас за удостояването на Георги Попов с трета награда на конкурса „Песни за морето, Бургас  и неговите трудови хора “


LF GP050

Сигнатура:   ЛФ-ГП050

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Удостоверение за удостояването на Георги Попов със званието  „Заслужил артист“ по Указ № 444 от 21 май 1966 г.


LF GP017

Сигнатура:   ЛФ-ГП 017

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Значка от участието в ІV-ия републикански фестивал на художествената самодейност, 15 август 1974 г.