LF GP001

Сигнатура:  ЛФ-ГП001

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Поздравително писмо от държавния  глава на НР България Тодор Живков по повод удостояването на Георги Попов с високото звание „Народен артист“


Подкатегории