ЛФ ПР.0099
ЛФ ПР.0099a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0099

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Георги Волокин към книгата „Дим от кадилницата“


ЛФ ПР.0087
ЛФ ПР.0087a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0087

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Орлин Василев към книгата „Тор“


ЛФ ПР.0050
ЛФ ПР.0050a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0050

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Иван  Буюклийски  към книгата „Пламнала земя“


ЛФ ПР.0013
ЛФ ПР.0013a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0013

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Стефан  Андрейчин към книгата „Лъчи на живота“