ЛФ ПР.0111
ЛФ ПР.0111a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0111

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Петър Вълнаров  към книгата „От Витоша до Песпа“


ЛФ ПР.0110
ЛФ ПР.0110a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0110

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Николай Вълев  към книгата „Ивайло“


ЛФ ПР.0109
ЛФ ПР.0109a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0109

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Николай Вълев към книгата „Иваца“


ЛФ ПР.0108
ЛФ ПР.0108a

Сигнатура: ЛФ-ПР.0108

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Николай Вълев  към книгата „Далечини“