LF LK010

Сигнатура:   ЛФ-ЛК010

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Служебна бележка на Народна опера - Бургас от 13.01.1983 г., с която се удостоверява    трудовият й стаж като балетмайстор в институцията


LF LK009

Сигнатура:   ЛФ-ЛК009

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Заповед на директора на Държавно обединение  „Театър и музика“ №  853/26.10.1982г. за прекратяване по взаимно съгласие на трудовия договор на Люба Колчакова като  главен балетмайстор в Народна опера – Бургас


LF LK008

Сигнатура:   ЛФ-ЛК008

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Заповед на ДО „Театър и музика“ № 1219/31.10.1979 г. за назначаването на Люба Колчакова като  артист–солист, висша артистична категория в Народна опера – Бургас


LF LK007

Сигнатура:   ЛФ-ЛК007

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Заповед № 4437 от 17.10.1974 г. на Главна дирекция „Българска музика“  за преназначаването на Люба Колчакова главен балетмайстор в Народна опера – Бургас