LF LK014

Сигнатура: ЛФ-ЛК014

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Писмо на Люба Колчакова до Юрий Николаевич по случай настъпването на Новата 1977 година


LF LK013

Сигнатура: ЛФ-ЛК013

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Писмо до Люба Колчакова от Париж с дата 27 март 1971 г.


LF LK012

Сигнатура: ЛФ-ЛК012

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Покана от  Министерството на културата на СССР  за тържество в Кремълския дворец по случай откриването на Първия международен конкурс на балетните артисти – 1969 г.


LF LK011
LF LK011a

Сигнатура: ЛФ-ЛК011/011a

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Заповед №  808/11.11.1985 г. на Държавно обединение  „Театър и музика“  за назначаване на Люба Колчакова като  балетен педагог до завръщането на титуляра Иванка Митева