LF LK018

Сигнатура: ЛФ-ЛК018

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Поздравителен адрес до Люба Колчакова от Съюза на Българските музикални и танцови дейци по повод 70-годишния й юбилей


LF LK017
LF LK017a

Сигнатура: ЛФ-ЛК017

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Отговор на Люба Колчакова на писмото на арх. Емил Момиров от 22 декември 1996  относно сведения за нейния баща арх. Христо Йорданов Колчаков


LF LK016

Сигнатура: ЛФ-ЛК016

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Писмо на  арх. Емил Момиров от София с дата 22 декември 1996 г.  до Люба Колчакова относно предоставянето на спомени на балерината за нейния баща арх. Христо Йорданов Колчаков


LF LK015

Сигнатура: ЛФ-ЛК015

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Писмо на Люба Колчакова до Галина Сергеевна по случай настъпването на Новата 1977 година