ЛФ Ст.ф. 010.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.010

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев в Радио София, март 1972г.


ЛФ Ст.ф. 009.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.009

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев в Улан Батор, в дома на поета Даджендов-секретар на Съюза на монголските писатели, 21 ноември 1966 г.


ЛФ Ст.ф. 008.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.008

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Паулина Станчева


ЛФ Ст.ф. 007.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.ф.007

Категория: Галерия

Вид: Фотография

Обяснителни бележки: Стефан Станчев  пред паметник на Алеко Константинов, 16 май 1965г.