ЛФ Ст.к. 083.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.083

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Николай Хайтов до Стефан Станчев .


ЛФ Ст.к. 079.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.079

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Георги Костакев до Стефан Станчев, София , 4 март, 1947г.


ЛФ Ст.к. 067.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.067

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Атанас Смирнов  до Стефан Станчев, Дряново, 4 април 1963г


ЛФ Ст.к. 066.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.066

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Иван Захариев  до Стефан Станчев, Стара Загора, 25 януари 1969г