ЛФ Ст.к. 117.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.117

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо от Н. Александров  до Стефан Станчев, Стара Загора, 23 февруари, 1978г.


ЛФ Ст.к. 115.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.115

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо от Атанас Далчев до Стефан Станчев, София, 28 април 1947г.


ЛФ Ст.к. 108.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.108

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо  от Методи Шишков до Стефан Станчев, Бургас, 9 февруари 1943г.


ЛФ Ст.к. 106.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.106

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо от Крум Кънчев до Стефан Станчев, Варна, 24 октомври 1942г.