ЛФ Ст.к. 120.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.120

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Христо Бръзицов до Стефан Станчев, София, 1976г.


ЛФ Ст.к. 119.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.119

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Гр. Угаров до Стефан Станчев, София, юни, 1978г.


ЛФ Ст.к. 119.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.119

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Гр. Угаров до Стефан Станчев, София, юни, 1978г.


ЛФ Ст.к. 118.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.118

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо от Минко Цоневски до Стефан Станчев, София, 1 септември 1977г.