ЛФ Ст.к. 124.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.124

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Гр. Угаров до Стефан Станчев, София, 5 октомври, 1972г.


ЛФ Ст.к. 123.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.123

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Димитър Добрев  до  Стефан Станчеви, София, 18 февруари 1973г.


ЛФ Ст.к. 122.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.122

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Христо Бръзицов до Стефан Станчев, София, 25 април, 1974г.


ЛФ Ст.к. 121.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.121

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Анастас Саламбашев до Стефан Станчев, Ямбол, 12 май, 1974г.