ЛФ Ст.к. 134.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.134

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Гр. Угаров до Стефан Станчев, април, 1978г.


ЛФ Ст.к. 132.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.132

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Атанас Смирнов  до Стефан Станчев, Дряново, 15 май 1957г


ЛФ Ст.к. 131.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.131

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо  от Иван Мирчев до Стефан Станчев, Стара Загора, 8 юли, 1957г.


ЛФ Ст.к. 130.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.130

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки:Писмо  от Георги Клисаров до Стефан Станчев, Бяла Черква, Родопите, 7 август, 1958г..