ЛФ Ст.к. 057.jpg
ЛФ Ст.к. 057А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.057/057А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Георги Крънзов до  Стефан Станчев, София, 18 март 1940г.


ЛФ Ст.к. 148.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.148

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо: честитка

Обяснителни бележки:Честитка от Иван Буюклийски до Стефан Станчев


ЛФ Ст.к. 147.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.147

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо: честитка

Обяснителни бележки:Честитка от Райко Дамянов до Стефан Станчев, София,  1963г.


ЛФ Ст.к. 145.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.145

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо: писмо

Обяснителни бележки:Писмо от Никола Гигов до Стефан Станчев, Смолян, 20 юли, 1976г.