ЛФ Ст.к. 060.jpg
ЛФ Ст.к. 060А.jpg
ЛФ Ст.к. 060Б.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.060/060А/060Б

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Змей Горянин/Светлозар Димитров/  до Стефан Станчев, 8 юли, 1929г.,


ЛФ Ст.к. 059.jpg
ЛФ Ст.к. 059А.jpg
ЛФ Ст.к. 059Б.jpg
ЛФ Ст.к. 059В.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.059/059А/059Б/059В

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Змей Горянин/Светлозар Димитров/  до Стефан Станчев


ЛФ Ст.к. 058.jpg
ЛФ Ст.к. 058А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.058/058А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Орлин Василев  до Стефан Станчев, София, 1 януари 1940г.


ЛФ Ст.к. 126.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.126

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Никола Стоянов  до Стефан Станчев, с. Караново, Сливенско, 22 октомври,1962г.