ЛФ Ст.к. 072.jpg
ЛФ Ст.к. 072А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.072/072А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Стефан Савов до Стефан Станчев, София, 18 януари 1940г.


ЛФ Ст.к. 071.jpg
ЛФ Ст.к. 071А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.071/071А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Константин Петканов до Стефан Станчев,с. Бистрица,  Софийско, 4  август 1934г.


ЛФ Ст.к. 070.jpg
ЛФ Ст.к. 070А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.070/070А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Дамян Дамянов  до Стефан Станчев, София, 19 януари 1976г.


ЛФ Ст.к. 069.jpg
ЛФ Ст.к. 069А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.069/069А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо

Обяснителни бележки: Писмо от Иван Захариев  до Стефан Станчев, Стара Загора, 24 декември 1962г.