ЛФ Ст.к. 076.jpg
ЛФ Ст.к. 076А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.076/076А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Илия Волен/Марин Христов Стаменов/ до Стефан Станчев, София , 15 октомври, 1936г.


ЛФ Ст.к. 075.jpg
ЛФ Ст.к. 075А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.075/075А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Тодор Влайков до Стефан Станчев, София , 13 януари, 1937г.


ЛФ Ст.к. 074.jpg
ЛФ Ст.к. 074А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.074/074А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Стоян Венев до Стефан Станчев, София , 1 ноември 1936г.


ЛФ Ст.к. 073.jpg
ЛФ Ст.к. 073А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.073/073А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Чудомир до Стефан Станчев, Казанлък, 23 август 1940г.