ЛФ Ст.0718
ЛФ Ст.0718a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0718

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Станка Пенчева  към книгата „Есенно сияние“


ЛФ Ст.0317
ЛФ Ст.0317a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0317

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Николай Виходцевски  към книгата „Наши есенни растения“


ЛФ Ст.0246
ЛФ Ст.0246a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0246

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Стефан Попвасилев  към книгата „Богат и звучен“


ЛФ Ст.0235
ЛФ Ст.0235a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0235

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Иван Коларов  към книгата „Етъра“