ЛФ ПР.0274ст
ЛФ ПР.0274кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0274ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІ, № 4957,  ян. 1939, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Ангел Каралийчев „Вихрушка“


ЛФ ПР.0207ст
ЛФ ПР.0207кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0207ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІ, № 4957,  ян. 1939, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Радка Зидиг „По   стръмнините“


ЛФ ПР.0162ст
ЛФ ПР.0162кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0162ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХVІ, № 4957,  ян. 1939, с. 6 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Стоян Даскалов “Коловоз“


ЛФ ПР.0154ст
ЛФ ПР.0154кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0154ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Низ литературните селения. // С л о в о, VІІІ, № 2274, 13 ян. 1930, с. 2

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Симеон Дановски  „Бедната улица“