ЛФ ПР.0392ст
ЛФ ПР.0392кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0392ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Из литературните селения. // З о р а, Х, № 2859, 14 ян. 1929, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Панчо Михайлов „Червеният карамфил“


ЛФ ПР.0386ст
ЛФ ПР.0386кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0386ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Из литературните селения. // З о р а, Х, № 2859, 14 ян. 1929, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Иван Мирчев „Видения“


ЛФ ПР.0354ст
ЛФ ПР.0354кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0354ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен преглед. // С л о в о, ХІХ, № 5553, 14 ян. 1941, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Николай Марангозов „На повратки в село“


ЛФ ПР.0277ст
ЛФ ПР.0277кн

Сигнатура: ЛФ-ПР.0277ст

Категория: критическа статия

Обяснителни бележки: Росен, Петко. Сурва, сурва година : Из литературните селения. // З о р а, Х, № 2859, 14 ян. 1929, с. 2 

Анотация: Критическа бележка от Петко Росен към книгата на Иван Карановски „Селото Чучувей“