ЛФ ЛК103

Сигнатура: ЛФ-ЛК0103. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: С най-добрата си ученичка Мариана Денева


ЛФ ЛК102

Сигнатура: ЛФ-ЛК0102. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: Учебен час в балетната зала с Люба Колчакова 


ЛФ ЛК101

Сигнатура: ЛФ-ЛК0101. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: Люба Колчакова като балетен педагог в Първото Държавно балетно училище в София


ЛФ ЛК100

Сигнатура: ЛФ-ЛК0100. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: Цветя за солистите