ЛФ ЛК082

Сигнатура: ЛФ-ЛК082. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: Сцена от балета „Хайдушка песен“ в партньорство с Асен Гавраилов


ЛФ ЛК081

Сигнатура: ЛФ-ЛК081. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: В ролята на Румяна от балета „Хайдушка песен“ на Александър Райчев, 1953 г.


ЛФ ЛК080а

Сигнатура: ЛФ-ЛК080а. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: Танцът като музика за очите


ЛФ ЛК077

Сигнатура: ЛФ-ЛК077. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: Обяснителни бележки: Люба в „Пасторала“ от Скарлати – първата по-значителна изява на балерината, 1939 г.