ЛФ ЛК091

Сигнатура: ЛФ-ЛК091. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: В сценична прегръдка с колегата си Асен Гавраилов


ЛФ ЛК090

Сигнатура: ЛФ-ЛК090. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: В сценична прегръдка с колегата си Асен Гавраилов


ЛФ ЛК089

Сигнатура: ЛФ-ЛК089. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: Талантът  винаги  получава своята награда


ЛФ ЛК088

Сигнатура: ЛФ-ЛК088. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: „Пламъците на Париж“ – концертно изпълнение в Барселона