ЛФ ЛК107

Сигнатура: ЛФ-ЛК0107. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: Заедно с Красимира Колдамова


ЛФ ЛК106

Сигнатура: ЛФ-ЛК0106. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: Люба Колчакова в балетната зала със свои ученички


ЛФ ЛК105

Сигнатура: ЛФ-ЛК0105. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: Люба Колчакова със свои възпитанички


ЛФ ЛК104

Сигнатура: ЛФ-ЛК0104. jpg

Категория:  Галерия/ Балетна кариера

Обяснителни бележки: Учител и ученик в откровен разговор