ЛФ ЛК050

Сигнатура: ЛФ-ЛК050. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Пред операта


ЛФ ЛК049

Сигнатура: ЛФ-ЛК049. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Люба в коридора на Софийската опера


ЛФ ЛК048

Сигнатура: ЛФ-ЛК048. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Сред уюта на дома


ЛФ ЛК047

Сигнатура: ЛФ-ЛК047. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: С майка си Вера Колчакова