ЛФ ЛК054

Сигнатура: ЛФ-ЛК054. Jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Забавна размяна на ролите със съпруга актьора Георги Попов


ЛФ ЛК053

Сигнатура: ЛФ-ЛК053.pdf

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Сред природата с млада компания


ЛФ ЛК052

Сигнатура: ЛФ-ЛК052. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Портрет на Люба Колчакова от художничката  Д. Мушанова, 1957 г.


ЛФ ЛК051

Сигнатура: ЛФ-ЛК051. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Люба Колчакова със свои колежки в чужбина