ЛФ ЛК062

Сигнатура: ЛФ-ЛК062. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Храната е вкусна когато е поднесена с толкова нежност  и любов


ЛФ ЛК061

Сигнатура: ЛФ-ЛК061. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Люба Колчакова с кръшелника си - малкия Иван Маринчев


ЛФ ЛК060

Сигнатура: ЛФ-ЛК060. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Кръщенето на малкия Иван Маринчев. Родители – Ани и Атанас (озвучител в театъра) Маринчеви


ЛФ ЛК059

Сигнатура: ЛФ-ЛК059. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: С близки сред красивия и подреден двор пред дома