ЛФ ЛК075

Сигнатура: ЛФ-ЛК075. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Люба Колчакова  със своя биограф Румяна Емануилиду в залата на Община Бургас при връчване на званието „Почетен гражданин“  на Бургас


ЛФ ЛК074

Сигнатура: ЛФ-ЛК074. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Сърдечна прегръдка с градоначалниика на Бургас Димитър Николов


ЛФ ЛК073

Сигнатура: ЛФ-ЛК073. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Люба Колчакова приема званието и плакета „Почетен гражданин“  на Бургас


ЛФ ЛК072

Сигнатура: ЛФ-ЛК072. jpg

Категория:  Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Кметът на Община Бургас Димитър Николов връчва на балерината  плакета „Почетен гражданин“ на Бургас, 2008 г.