ЛФ ГП024

Сигнатура:   ЛФ-ГП024.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Портретна снимка на актьора


ЛФ ГП023

Сигнатура:   ЛФ-ГП023.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Портретна снимка на актьора


ЛФ ГП022

Сигнатура:   ЛФ-ГП022.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Портретна снимка на актьора -1943г.


ЛФ ГП021

Сигнатура:   ЛФ-ГП021.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Портрет на актьора от режисьора-художник Неделчо Нанев