ЛФ ГП066

Сигнатура:   ЛФ-ГП066.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Черноморец, 18 юли 1977 г.


ЛФ ГП065

Сигнатура:   ЛФ-ГП065.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Гостопримният дом на актьора е често посещаван от приятели


ЛФ ГП064

Сигнатура:   ЛФ-ГП064.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Сред уюта на дома


ЛФ ГП063

Сигнатура:   ЛФ-ГП063.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Споделеният физически труд носи радост и удоволствие