ЛФ ГП032

Сигнатура:   ЛФ-ГП032.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Георги Попов с колеги от ДТ „Адриана Будевска“  Бургас, сред тях е актрисата Димитрина Тенева


ЛФ ГП031

Сигнатура:   ЛФ-ГП031.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Вечеря с приятели


ЛФ ГП030

Сигнатура:   ЛФ-ГП030.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: Разговор с Георги Попов


ЛФ ГП029

Сигнатура:   ЛФ-ГП029.jpg

Категория: Галерия/ Лични снимки

Обяснителни бележки: В творчески размисъл