LF LK006

Сигнатура:   ЛФ-ЛК006

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Удостоверение за придобиване на І клас квалификация от Люба Колчакова като преподавател по класически танци


LF LK005

Сигнатура:   ЛФ-ЛК005

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Заповед на Комитета по култура  и изкуство  № 273 от 01.08.1971 г.за преназначаването на Люба Колчакова като преподавател по класически танци в Държавното хореографска училище


LF LK004

Сигнатура:   ЛФ-ЛК004

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Заповед на Комитета по култура  и изкуство  № І – 5817 от 30.11.1966 г.за назначаването на Люба Колчакова за соло балерина


LF LK003

Сигнатура:   ЛФ-ЛК003

Категория:  Документи

Обяснителни бележки: Заповед на директора на Народна орера  № 203 от 13.03. 1964 г. за назначаването на Люба Колчакова за ръководител на балета  като заместник на Нина Кираджиева